Actie Kerkbalans 2017

Actie kerkbalans 2017 | Mijn Kerk verbindt
Van 9 t/m 20 januari 2017 wordt weer de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Voor de campagne van 2017 is het thema “Mijn kerk verbindt”. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. leder kan dit op zijn/haar eigen wijze invullen. Dit vraagt om onze persoonlijke betrokkenheid bij de kerk. Wat betekent de kerk voor u of jou? . Welk woord zou u willen invullen? Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Een plek waar u God mag ontmoeten in Woord en Sacrament. Mijn kerk wil een schuilplaats zijn in uw leven. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. De kerk heeft een blijvende waarde, zowel voor mensen individueel, als ook voor de samenleving als geheel. Maar om dit alles te kunnen voortzetten is geld nodig. Allereerst onderhoudt God Zijn kerk, daarnaast wordt de kerk onderhouden door uw vrijwillige bijdrage. Misschien wilt u ook eens nagaan wat het kerk-zijn voor u betekent en wat u dat waard is. Net als voor een huishouden, is een gezonde financiële situatie ook belangrijk voor de kerk. Naast de uitgaven zullen er ook inkomsten moeten zijn. De kerkelijke bijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente. We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Uw lidmaatschap van de kerk maakt u ook medeverantwoordelijk. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze taken blijven vervullen. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor onze medemens. Het is een vrijwillige bijdrage, maar hoe vrijblijvend is dat? Wat schenkt God ons veel. Laat uw bijdrage een liefdegave zijn voor de Heer en Zijn dienst. Geef met uw hart en geef dan wat u missen kunt. Doe mee aan Kerkbalans. Vele vrijwilligers, waaronder de groep belijdeniscatechisanten, willen weer helpen met het bezorgen en weer ophalen van de enveloppen. Maakt u het hen gemakkelijk door de antwoordenveloppe ingevuld weer klaar te leggen?
Uw kerkrentmeesters.

schermafbeelding-2017-01-06-om-22-24-43