Gebruik kerk en De Rank

Hieronder kunt u de documenten downloaden met betrekking tot het gebruik van de kerk en De Rank.

Notitie gebruik gebouwen

Tarieven De Rank & Kerk 2017

Beschikbaarstelling De Rank aan doopouders