Author Archives: Jessica Braakman

Welkom

Van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Den Ham!

Op deze website vindt u alle informatie omtrent onze gemeente. Zo vindt u een overzicht van de aankomende kerkdiensten en heeft elke commissie een eigen pagina waarop u diverse informatie kunt vinden.

Wilt u meer weten over onze gemeente? Heeft u tips, op- of aanmerkingen over de website? Neem contact met ons op via het contactformulier

cropped-IMG_5508.jpg

Laatste nieuws

Bloemen zondag 22 november – Eeuwigheidzondag

De symboliek van het bloemstuk weerspiegelt de herinnering aan onze geliefden. De bloemen zitten in 42 aparte flesjes met daarin allemaal verschillende bloemen, verschillen van soort en verschillend van kleur. 
Ieder flesje met een bloem staat voor een overleden gemeentelid, uniek met elk een eigen kleur van God gekregen. 
Ook is er klimop en mos in verwerkt. Dit groen symboliseert hoop, toekomst en trouw. Klimop verwijst tevens naar verbondenheid, met hen die ons zijn ontvallen. Het stuk is gemaakt op hout. Het kale hout symboliseert verlatenheid, verdriet en gemis. Ook zie je takken, soms kronkelig, deze staan voor het verlies en het rouwen. 
De vaas met bloemen en het hart ernaast verwijst naar de overledenen die al eerder van ons zijn heengegaan maar voortleven in ons hart. 

Aanmelden Kerkdiensten. 

Door op onderstaande link te klikken kunt u zich aanmelden voor de Kerkdiensten. 

Aanmelden Kerkdiensten november

Na het invullen van het formulier ontvangt u een mail met uw ingevulde antwoorden. Uiterlijk vrijdagavond ontvangt u een mail wanneer u ingeloot bent voor de eerst volgende zondag. Het kan zijn dat deze mail in uw ongewenste mail (spambox) terecht komt, check deze dan ook regelmatig. Mocht u op zaterdagochtend geen mail hebben ontvangen dan kunt u ervan uitgaan dat alle beschikbare plekken zijn vergeven en dan loot u mee voor de volgende dienst. 

________________________________________________________

Kerkdiensten oktober 2020

Beste gemeenteleden, 

Op maandag 05 oktober heeft de overheid de kerken geadviseerd om met maximaal 30 personen samen te komen tijdens de eredienst. Naar aanleiding van dit advies hebben we als moderamen moeten besluiten om de richtlijn van maximaal 30 aanwezigen (exclusief medewerkers) in een dienst over te nemen. Dit betekent dat wij op basis van de aanmeldingen moeten gaan loten. Wanneer u bent ingeloot voor één van de kerkdiensten dan ontvangt u een uitnodigingsmail. Heeft u op zaterdag vóór 12.00 uur geen bericht ontvangen, dan bent u helaas uitgeloot. 

Ook nemen wij het dringende advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in publieke ruimtes over. Dit betekent dat wanneer u een kerkdienst bezoekt, u een mondkapje draagt totdat u in de kerkbank zit. Ook bij het verlaten van de kerk, wordt u verzocht een mondkapje te dragen totdat u buiten bent. Deze maatregel zal gelden vanaf zondag 11 oktober en geldt vanaf 13 jaar. 

Ontwikkelingen gaan momenteel zo snel dat de huidige richtlijnen weer kunnen worden gewijzigd. Houd daarom de website van onze gemeente in de gaten voor het geval de plannen zullen wijzigen. 

Het moderamen. 

________________________________________________________

Kerkdiensten oktober 2020

Vrijdag 09 oktober laten wij weten, wat we als Kerkenraad doen met het besluit rondom de Kerkdiensten, na het dringende advies van de overheid afgelopen maandag. Een eventuele uitnodiging van deze dienst kunt u daarom ook pas vrijdagavond of zaterdagochtend verwachten.

________________________________________________________

Gezamenlijke avonddiensten

Vanaf oktober houden we weer gezamenlijke avonddiensten met de Gereformeerde Kerk, voor deze diensten (4 en 18 oktober dient u zich aan te melden via de website van de Gerefomeerde Kerk

________________________________________________________

Online Kerk op schoot

Op 4 oktober om 15.30 uur is er weer een online Kind-op-schoot dienst. Jammer genoeg kunnen we nog niet bij elkaar komen in ‘de Rank’. Het thema is ‘David en Goliath’.

David is een kleine herdersjongen, Goliath een grote man, ze gaan samen vechten, maar wie zal er winnen?? Tijdens de dienst gaan we verschillende attributen gebruiken, kijken jullie ook even wat jullie hebben liggen, een speer of zwaard, een helm en een schild. David had stenen in zijn tas en een stuk touw, doe mee! Bij de uitnodiging hebben de kinderen grote ‘reuzenvoeten’ gekregen, deze worden ook gebruikt.

Er is een collecte tijdens de dienst voor ‘stichting Heifer: ‘stop honger, help een boer.’ NL13RABO0324815670 of maak over via Givt.

Kijk je mee??

________________________________________________________

Sing-in 26 september 2020

Het is zover! Meldt u nu aan.

Let op:

• Uw reservering is pas definitief op het moment dat u een bevestigingsmail hebt ontvangen.
• U heeft alleen toegang tot het terrein door u vooraf aan te melden.
• Aanmelden op het terrein is NIET mogelijk.
• Aanmelden kan tot uiterlijk 26 september 2020 12.00 uur.
• Binnen 2 weken na de sing-in worden uw gegevens verwijderd.
• Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om informatie naar u door te sturen omtrent de sing-in.
• Als het weer het niet toelaat wordt de sing-in geannuleerd. Hierover wordt gecommuniceerd via onze facebookpagina en de mail.
• Voor vragen over uw reservering kunt u contact opnemen met singindenham@gmail.com
• U dient uw eigen stoel/kleedje mee te nemen.

Klik hier om u aan te melden als bezoeker:
https://bit.ly/3mki7Qt

Ook hebben wij VRIJWILLIGERS nodig. Meldt u dan aan via deze link:
https://bit.ly/33tesY3

________________________________________________________

Muntverkoop

De muntverkoop wordt weer hervat.
Houd rekening met de 1,5 meter afstand en blijf thuis als u zich niet goed voelt.

________________________________________________________


Beste gemeenteleden

Goedendag, mijn naam is Brendon Jaspers en op dit moment zit ik in de laatste fase van mijn mastertraject Building Interreligious Relations aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Mijn studie houdt kortgezegd in dat ik bruggen probeer te slaan tussen mensen met verschillende geloven; van christen tot moslim en van jood tot boeddhist. Voor de afronding van mijn master dien ik een masterthesis te schrijven over een onderwerp dat aansluit bij deze opleiding. Zelf opgegroeid in Den Ham, heb ik altijd al een fascinatie gehad voor de vraag wat mensen precies geloven en waarom ze dit doen. Nu, zo’n twaalf jaren later, heb ik de mogelijkheid gekregen van de Vrije Universiteit om deze vragen verder te onderzoeken. De geloofsbeleving in Nederland is zoals u wellicht weet in hoog tempo aan het veranderen. De Nederlandse samenleving wordt in toenemende mate divers en veel mensen beginnen hun geloof op andere manier te ervaren dan voorheen. Over deze verandering wordt veel geschreven, echter blijft onderzoek over religie en spiritualiteit in brinkdorpen als Den Ham uit. Daarom wil ik in mijn onderzoek juist richten op de geloofsbeleving van een brinkdorp als Den Ham, zodat ik een nieuw perspectief kan laten zien aan de academische wereld. 

Om mijn onderzoek te kunnen uitvoeren heb ik een enquête opgesteld die mij een globaal inzicht geeft in uw beleving van verschillende onderwerpen die te maken hebben met religie, spiritualiteit en levensbeschouwing. De enquête bestaat uit 12 vragen en is opgesteld aan de hand van een eerder gedaan onderzoek genaamd God in Nederland(2015). Het doel van de enquête is het werven van een diverse groep respondenten voor een vervolginterview. Deze interviews zullen plaatsvinden in Den Ham op een tijdstip en locatie die u het beste uitkomen. Deze interviews plus de gewonnen data vormen samen de kern van mijn onderzoek. Tijdens de vervolginterviews zal er dieper worden ingegaan op de vragen die gesteld worden in de enquête, zodat ik een schets kan maken van uw beleving van religie, spiritualiteit en levensbeschouwing. De enquête is geheel vrijblijvend en anoniem. Uw ingevulde gegevens zullen niet gedeeld worden en na het onderzoek direct verwijderd worden. U kunt in de enquête aangeven of u zou willen meewerken aan de vervolginterviews, dit is niet verplicht. 

Mijn streven is om de enquête zo wijd mogelijk te verspreiden onder Hammenaren. Een grotere groep deelnemers zorgt immers voor diverse resultaten Tijdens een onderzoek als dit kan de beleving van de kerkelijke gemeenten natuurlijk niet uitblijven. Daarom hoop ik van harte dat u wilt participeren aan dit onderzoek. Ook als u geen behoefte heeft aan een vervolginterview, dan is uw stem nog steeds van onschatbare waarde! 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 6 minuten. Deze kan ingevuld worden tot en met 3 juli en is te vinden op: https://nl.surveymonkey.com/r/JZXN9NS

Hartelijke groet,

Brendon Jaspers

_____________________________________________________________________________


PaasChallenge 2020 – Minecraft Edition

De PaasChallenge – Minecraft Edition is een spel van Jong Protestant en is gemaakt om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de wereld van het paasverhaal.

Je loopt rond in het Jeruzalem uit de tijd van Jezus: De tempel, paleizen van Herodes en Pilatus, de hof van Getsemane, de bovenzaal en Golgotha, In die wereld los je 10 puzzels op die allemaal te maken hebben met een bijbelverhaal uit de laatste dagen van Jezus in Jeruzalem.

Er zitten nog extra opdrachten in het spel zelf. Aan het einde moet een belangrijke keuze gemaakt worden!

Ook dit graag spelen, kijk dan even in dit document hieronder hoe je het kunt downloaden. Heel veel “speelplezier”.


______________________________________________________________________


AKKERFONDS 2020

De Akker laat, juist ook in dit zilveren jubileumjaar, via haar Projectondersteuningsfonds 2020 diverse goede instellingen delen in de winst. Aanvragen dienen in 2-voud , dus schriftelijk en digitaal uiterlijk voor 31 maart te worden ingediend.Project-aanvragen voor nieuwe intitiatieven op terrein van evangelisatie en diaconaat komen alleen in aanmerking, bij het voldoen aan de criteria zoals vermeld op www.akkerboek.nlMomenteel is De Akker alleen ‘s middags geopend volgens landelijke richtlijnen en hygiene protocol, om steun te kunnen blijven bieden door kaarten te versturen of mensen te bemoedigen. Bestellingen bij voorkeur telefonisch of per email en betalingen per pin. In overleg kan op rekening worden thuis bezorgd. De activiteiten van het jubileum programma worden nu per maand doorgeschoven, afhankelijk van de ontwikkelingen.

______________________________________________________________________


Hulp nodig?

Hulp nodig. Maar waar krijg je die als je het huis niet meer uit kunt, of durft, of als de hulp die je kreeg wegvalt? De website nietalleen.nl brengt hulpvragers en -aanbieders bij elkaar.

In een paar dagen tijd heeft een groot aantal kerken en christelijke hulporganisaties zich aangesloten bij het initiatief dat deze woensdag van start ging. „Wij laten mensen niet alleen!” is hun boodschap in een samenleving waarin weinig meer normaal verloopt nu het coronavirus de overheid tot ingrijpende maatregelen drong.

Versnippering 

„Afgelopen weekend waren er veel berichten over kerken die dicht moesten of de diensten op een andere wijze moesten vormgeven”, zegt Jurjen de Groot, algemeen directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie. „Tegelijk zagen we ook veel mooie initiatieven ontstaan. Er gebeurde veel, maar het was erg versnipperd. Het leek ons goed dat te gaan coördineren.”

Hulpaanbieders kunnen zich nu registreren op de website. „Tal van kerken doen mee. Plaatselijke diaconieën, maar ook Stichting Present, voedselbanken, schuldhulpmaatjes, Stichting HiP, Tot Heil des Volks, Agapè, Tear. Studentenorganisaties melden zich omdat veel jongeren die thuis zitten graag iets voor een ander willen doen. ChristenUnie en SGP ondersteunen het initiatief.”

Door het invullen van een postcode op de website komen hulpvragers snel bij iemand in hun eigen omgeving terecht. Voor mensen zonder internet wordt het telefoonnummer 0800-1322 geopend, dat dagelijks tot 21.00 uur bereikbaar is.

Een belangrijke doelgroep zijn ouderen. „We hebben met minister Grapperhaus overlegd; hij wees op de kwetsbaarheid van deze groep. Veel ouderen doen er verstandig aan binnen te blijven. Maar hun medicijnen moeten wel worden opgehaald bij de apotheek, en hun hond moet worden uitgelaten. Dat kunnen vrijwilligers doen.”

Eenzaam 

Veel ouderen zijn alleen, en bang”, zegt De Groot. „Dan kan het opluchten als er iemand beschikbaar is om een praatje met hen te maken. Mensen die niet bij een kerk horen en erg eenzaam zijn, kunnen we in contact brengen met een predikant die tijd voor hen neemt. Net als in het reguliere pastoraat geldt dat er wel grenzen aan de hulp zijn: we houden ons strikt aan de RIVM-richtlijnen, en bij ernstiger klachten verwijzen we door naar artsen of andere hulpverleners.”

De opbouw van de website is nog maar net begonnen. „De epidemie gaat echter wel even duren. Virologen wijzen erop dat de piek nog moet komen. Tegen die tijd hopen we het hulpaanbod volledig op een rij te hebben.”

Hulpbetoon is een belangrijke taak van de kerk, zegt De Groot. „We zijn geroepen Jezus Christus te volgen, ook in moeilijke tijden. Als christenen kunnen we zo ons licht in de samenleving laten schijnen. Het komt mooi uit dat de website woensdag juist op de nationale dag van gebed wordt gelanceerd. Laten we zichtbaar zijn en onze roeping serieus nemen.”

_____________________________________________________________________

Geloofsleven blijven voeden nu het Kerkelijk leven ‘stil’ ligt.

Ook al ligt het Kerkelijk leven even ‘stil’, we kunnen het geloofsleven van ons zelf en onze kinderen wel blijven voeden in deze tijd. De HGJB biedt hiervoor prachtige mogelijkheden, zeker de moeite waard om met je gezin te bekijken (zie deze link).
Thuis wil je de kinderen ook onderwijs geven. De gemiddelde schooldag start met een bijbelverhaal, maar hoe doe je dat thuis?
De HGJB biedt een uitgewerkt gezinsmomenten rondom het thema ‘gebed’, die bieden een start van de dag aan de hand van de Bijbel (zie deze link).
_____________________________________________________________________


Muntverkoop
In verband met het coronavirus is er aanstaande donderdagavond 19 maart en op donderdagavond 2 april geen muntverkoop.
________________________________________________________________________

Mededeling met betrekking tot het coronavirus

Broeders en zusters van de Hervormde Gemeente,
Vanavond heeft het moderamen besloten om de zondagse diensten en (grootschalige) doordeweekse bijeenkomsten binnen onze kerkelijke gemeente af te lassen voor de periode tot 1 juni a.s. Dit in navolging van het advies van de landelijke overheid en van de landelijke kerk.
We hebben dit besluit genomen, niet uit angst of vanwege kleingeloof in de Here God die alles in Zijn hand heeft, maar in het besef dat we de levens van elkaar en van anderen niet (onnodig) in (besmettings)gevaar moeten brengen. Op de momenten dat er kerkdiensten zouden zijn geweest zijn er nu via kerktv en kerkradio overdenkingen omlijst met enige passende liederen en gebed.
We hopen daarnaast dat u de komende zondagen elkaar in kleine kring (huisgemeenten!) zult opzoeken, het geloofsgesprek met elkaar zult voeren en samen zult bidden. We hopen dat dit zo mag bijdragen aan verdieping van geloof en onderlinge gemeenschap.

Den Ham, 12 maart 2020.
Namens het moderamen,
ds. Gert de Goeijen.

______________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

Actie Kerkbalans 2020
In januari 2020 staat de actie Kerkbalans weer voor de deur, de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het gaat dan om het maken van een folder, loperslijsten van de hele gemeente, het benaderen van de lopers (en dat zijn er rond de 70), enz. Voordat we bij u aan deur komen is door een aantal gemeenteleden al een heleboel werk verzet. En dan komt de spannendste tijd in januari. De antwoordenveloppen openen en het tellen van de toezeggingen. Wat is onze gemeente DE KERK waard, halen we het streefbedrag?Vorig jaar hebben we een beroep op u gedaan om uw vrijwillige bijdrage te verhogen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven. Hartelijk dank daarvoor. Als belijdend lid of dooplid van onze Hervormde gemeente vragen we ook dit jaar weer uw bijdrage, want bij een lidmaatschap hoort ook een financiële bijdrage. Wilt u uw bijdrage nog eens kritisch bekijken en afwegen of u deze kunt verhogen? Naast de verkondiging van Gods Woord in de kerk, op clubs, in gespreksgroepen, tijdens huisbezoek, enz. moeten we er met elkaar ook voor zorgen dat het werk uitgevoerd kan worden. In het kerkblad van 15 november treft u de begroting 2020 aan. Hier kunt u zien wat er nodig is voor het totale kerkenwerk.

GEEF VOOR JE KERK!
Uw kerkkrentmeesters

_________________________________________________________________________________
Een woord ten afscheid…
Hierbij Een woord ten afscheid geschreven door ds. H.M. Klaassen.

_________________________________________________________________________________

Digitaal geven met Givt

Givt: geven aan de collecte met je smartphone. Wil je dit ook? Ga dan naar de uitleg!

_________________________________________________________________________________

Digitaal kerkblad

Met ingang van deze week is er ook een digitale versie van ‘Ons kerkelijk leven’ beschikbaar. In verband met de privacy wetgeving is deze alleen op een afgeschermd deel van de website beschikbaar. Het kerkblad is te downloaden nadat de inloggegevens aan u verstrekt zijn. Het abonnementsgeld voor het kerkblad blijft vooralsnog ongewijzigd. U kunt dus naast de papieren versie gratis van digitale versie gebruik maken. Na een jaar willen we bekijken hoe een en ander zich ontwikkeld. Hebt u geen abonnement op het kerkblad, maar wilt u wel gebruik maken van de digitale versie dan kan dat tegen betaling van € 10,– per jaar (via automatische incasso). U kunt de inloggegevens aanvragen via deze link.

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Jessica Braakman (jessicabraakman@gmail.com / 0624164762) of via
het contactformulier.

Commissie informatie en communicatie

___________________________________________________________________________________________________