Welkom

Van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Den Ham!

Op deze website vindt u alle informatie omtrent onze gemeente. Zo vindt u een overzicht van de aankomende kerkdiensten en heeft elke commissie een eigen pagina waarop u diverse informatie kunt vinden.

Wilt u meer weten over onze gemeente? Heeft u tips, op- of aanmerkingen over de website? Neem contact met ons op via het contactformulier

IMG_5506 Hervormde Kerk
Brink 4
7683BP Den Ham 0546-672134
IMGP0710 Hervormd Centrum “De Rank”
Brinkstraat 6
7683BN Den Ham
0546-671219
06 27 18 84 39
E-mail: derank@hervormddenham.nl

Laatste nieuws

Bijbelkring De Spoorzoekers

De interkerkelijke Bijbelclub de Spoorzoekers is speciaal opgezet voor mensen met een verstandelijke beperking.en de deelnemers komen zowel uit Den Ham als ook uit Westerhaar, Vroomshoop en Daarlerveen, vanuit de verschillende Christelijke gemeentes, iedereen is welkom.
De bijeenkomsten beginnen met het aansteken van “het lichtje” (een kaarsje) en gebed. Daarna worden in een kringgesprek de belevenissen van de afgelopen tijd besproken. Bovendien worden er veel liedjes gezongen, waarbij instrumenten mogen worden gebruikt. Dan volgt het Bijbel verhaal, soms aan de hand van plaatjes, soms wordt het voorgelezen. Na een kopje koffie of thee is er nog tijd voor iets gezelligs, zoals knutselen of een spelletje. De club wordt om de 14 dagen gehouden op donderdagavond in een zaal van de gereformeerde kerk.
Lijkt het je leuk om mee te doen kom dan gezellig eens langs of neem contact op met:
Greta Waijerink 0619879619 of
Ina Bonte 06 10867614

 

Viering Heilig Avondmaal Liefferdinck

Er is nu na de corona periode weer de mogelijkheid om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen in het Liefferdinck, voor mensen die om welke reden dan ook niet meer naar de kerk kunnen.
Er mag natuurlijk begeleiding mee komen.
Wees welkom!

 

Zin in een leuke activiteit? 

-—————————
Het avondmaal zal weer aan de tafels bediend worden (net als voor corona) maar nog wel met kleine cupjes.

-—————————


Hulp nodig?

Hulp nodig. Maar waar krijg je die als je het huis niet meer uit kunt, of durft, of als de hulp die je kreeg wegvalt? De website nietalleen.nl brengt hulpvragers en -aanbieders bij elkaar.

In een paar dagen tijd heeft een groot aantal kerken en christelijke hulporganisaties zich aangesloten bij het initiatief dat deze woensdag van start ging. „Wij laten mensen niet alleen!” is hun boodschap in een samenleving waarin weinig meer normaal verloopt nu het coronavirus de overheid tot ingrijpende maatregelen drong.

Versnippering 

„Afgelopen weekend waren er veel berichten over kerken die dicht moesten of de diensten op een andere wijze moesten vormgeven”, zegt Jurjen de Groot, algemeen directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie. „Tegelijk zagen we ook veel mooie initiatieven ontstaan. Er gebeurde veel, maar het was erg versnipperd. Het leek ons goed dat te gaan coördineren.”

Hulpaanbieders kunnen zich nu registreren op de website. „Tal van kerken doen mee. Plaatselijke diaconieën, maar ook Stichting Present, voedselbanken, schuldhulpmaatjes, Stichting HiP, Tot Heil des Volks, Agapè, Tear. Studentenorganisaties melden zich omdat veel jongeren die thuis zitten graag iets voor een ander willen doen. ChristenUnie en SGP ondersteunen het initiatief.”

Door het invullen van een postcode op de website komen hulpvragers snel bij iemand in hun eigen omgeving terecht. Voor mensen zonder internet wordt het telefoonnummer 0800-1322 geopend, dat dagelijks tot 21.00 uur bereikbaar is.

Een belangrijke doelgroep zijn ouderen. „We hebben met minister Grapperhaus overlegd; hij wees op de kwetsbaarheid van deze groep. Veel ouderen doen er verstandig aan binnen te blijven. Maar hun medicijnen moeten wel worden opgehaald bij de apotheek, en hun hond moet worden uitgelaten. Dat kunnen vrijwilligers doen.”

Eenzaam 

Veel ouderen zijn alleen, en bang”, zegt De Groot. „Dan kan het opluchten als er iemand beschikbaar is om een praatje met hen te maken. Mensen die niet bij een kerk horen en erg eenzaam zijn, kunnen we in contact brengen met een predikant die tijd voor hen neemt. Net als in het reguliere pastoraat geldt dat er wel grenzen aan de hulp zijn: we houden ons strikt aan de RIVM-richtlijnen, en bij ernstiger klachten verwijzen we door naar artsen of andere hulpverleners.”

De opbouw van de website is nog maar net begonnen. „De epidemie gaat echter wel even duren. Virologen wijzen erop dat de piek nog moet komen. Tegen die tijd hopen we het hulpaanbod volledig op een rij te hebben.”

Hulpbetoon is een belangrijke taak van de kerk, zegt De Groot. „We zijn geroepen Jezus Christus te volgen, ook in moeilijke tijden. Als christenen kunnen we zo ons licht in de samenleving laten schijnen. Het komt mooi uit dat de website woensdag juist op de nationale dag van gebed wordt gelanceerd. Laten we zichtbaar zijn en onze roeping serieus nemen.”

_____________________________________________________________________

Geloofsleven blijven voeden nu het Kerkelijk leven ‘stil’ ligt.

Ook al ligt het Kerkelijk leven even ‘stil’, we kunnen het geloofsleven van ons zelf en onze kinderen wel blijven voeden in deze tijd. De HGJB biedt hiervoor prachtige mogelijkheden, zeker de moeite waard om met je gezin te bekijken (zie deze link).
Thuis wil je de kinderen ook onderwijs geven. De gemiddelde schooldag start met een bijbelverhaal, maar hoe doe je dat thuis?
De HGJB biedt een uitgewerkt gezinsmomenten rondom het thema ‘gebed’, die bieden een start van de dag aan de hand van de Bijbel (zie deze link).
_____________________________________________________________________

 

Digitaal geven met Givt

Givt: geven aan de collecte met je smartphone. Wil je dit ook? Ga dan naar de uitleg!

_________________________________________________________________________________

Digitaal kerkblad

Er is ook een digitale versie van ‘Ons kerkelijk leven’ beschikbaar. In verband met de privacy wetgeving is deze alleen op een afgeschermd deel van de website beschikbaar. Het kerkblad is te downloaden nadat de inloggegevens aan u verstrekt zijn. Het abonnementsgeld voor het kerkblad blijft vooralsnog ongewijzigd. U kunt dus naast de papieren versie gratis van digitale versie gebruik maken. Na een jaar willen we bekijken hoe een en ander zich ontwikkeld. Hebt u geen abonnement op het kerkblad, maar wilt u wel gebruik maken van de digitale versie dan kan dat tegen betaling van € 10,– per jaar (via automatische incasso). U kunt de inloggegevens aanvragen via deze link.

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Jessica Braakman (jessicabraakman@gmail.com / 0624164762) of via
het contactformulier.

Commissie informatie en communicatie

___________________________________________________________________________________________________