Welkom

Van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Den Ham!

Op deze website vindt u alle informatie omtrent onze gemeente. Zo vindt u een overzicht van de aankomende kerkdiensten en heeft elke commissie een eigen pagina waarop u diverse informatie kunt vinden.

Wilt u meer weten over onze gemeente? Heeft u tips, op- of aanmerkingen over de website? Neem contact met ons op via het contactformulier

cropped-IMG_5508.jpg

Laatste nieuws

Diensten op zondag 23 januari 2022

In overleg met de drie kerken is er besloten dat we volgende week zondag 23 januari de Hervormde Kerk openstellen voor de gemeenteleden van de drie kerken die daar de behoefte aan hebben. De regels van handen desinfecteren bij binnenkomst, mondkapje dragen en 1.5 meter afstand houden tot anderen die niet tot uw huishouden behoren blijven van belang. Motto voor volgende week zondag is: blijf thuis kijken waar kan, kom naar de kerk waar het nodig is. Dus wie een sterke behoefte heeft om naar de Kerk te gaan is welkom.

Er zal tijdens de ochtenddienst ook oppasdienst en kindernevendienst zijn.

Op woensdag 26 januari zullen we als kerken besluiten wat we doen met de diensten na 23 januari 2022.
__________________________________________________________________

 

Kindmoment zondag 2 januari 2022

Op zondag 2 januari in de ochtenddienst gaat het tijdens het moment voor de kinderen over de drie wijzen die het kind Jezus bezoeken. Natuurlijk hopen we dat jullie allemaal kijken! We gaan tijdens dit moment ook enkele gebaren leren die horen bij het verhaal van Kerst.
Juist door het oefenen van de gebaren, lukt het nog beter om het verhaal te onthouden en te begrijpen. En uiteraard horen we hoe het zal gaan met de drie wijze mannen die een ster hebben gezien aan de hemel. Uiteindelijk komen ze bij het kind Jezus, maar de weg is lang en vol verrassingen. Kijken en luisteren jullie mee aanstaande zondag? Om die moeilijke en ingewikkelde weg te vinden naar het kind, valt voor de drie wijze mannen niet mee. Zoek maar eens op het werkblad of jij de weg van de wijze mannen alvast kunt vinden naar de stal. Tot zondagmorgen allemaal!

 
 

_______________________________________________________

 

 

Kerkdiensten online
Vanwege de lockdown die op 18 december is aangekondigd door de overheid worden alle kerkdiensten vanaf zondagavond 19 december (t/m zeker 16 januari) zonder kerkgangers gehouden. De diensten zijn uiteraard wel online te volgen via kerkdienstgemist.nl

_______________________________________________________

Avonddienst komende weken online

Met onmiddellijke ingang zal de avonddienst plaatsvinden zonder kerkgangers. De avonddienst is dus alleen te volgen via kerkdienstgemist. Hiermee geven we navolging aan de dringende oproep van de overheid, het CIO en de landelijke PKN om geen kerkdiensten-met-bezoekers te houden na 17:00 uur. De ochtenddienst mag wel doorgaan met kerkgangers, maar hiervoor gelden dan wel de reeds bekende coronaregels:

  • De basisregels blijven gehandhaafd: handen desinfecteren bij binnenkomst; geen handen schudden; hoesten en niezen in de elleboog, en thuisblijven bij klachten.
  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk. Wanneer u plaats heeft genomen, mag deze af.
  • Houdt 1.5 meter afstand tot elkaar, we slaan telkens één bank over. En wij willen u vragen om in de bank 1.5 meter afstand te houden van de gemeenteleden die niet tot uw huishouden behoren.

    ____________________________________________________

 

Gemeenteavond 24 november 2021 gaat niet door. 

In verband met de oplopende besmettingen, heeft de kerkenraad woensdagavond 17 november, besloten dat de Gemeenteavond op woensdag 24 november niet door zal gaan. Wanneer we zicht hebben op een nieuwe datum, dan maken wij dit aan u bekend. 

____________________________________________________

Koffiedrinken 

In verband met de oplopende besmettingen, heeft de kerkenraad woensdagavond 17 november, besloten dat het koffie drinken op de komende zondagen niet door zal gaan. Zodra het kan en weer mag, laten wij het aan u en jou weten. 

____________________________________________________

Maatregelen vanaf 6 november.

De overheid kondigde afgelopen dinsdag 2 november maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De PKN heeft een aantal voorstellen gedaan voor de kerken, als moderamen hebben we besloten om deze te volgen. Dit betekent concreet de volgende maatregelen vanaf 6 november;

  • De basisregels blijven gehandhaafd: handen desinfecteren bij binnenkomst; geen handen schudden; hoesten en niezen in de elleboog, en thuisblijven bij klachten.
  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk. Wanneer u plaats heeft genomen, mag deze af.
  • Houdt 1.5 meter afstand tot elkaar, we slaan telkens één bank over. En wij willen u vragen om in de bank 1.5 meter afstand te houden van de gemeenteleden die niet tot uw huishouden behoren.
  • Aanmelden voor de dienst hoeft niet en ook de corona check app wordt niet gecontroleerd. 

“Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar niet uit het oog verliezen”

Het moderamen.

____________________________________________________

 

Opgave club:

Je kunt je opgeven voor de club via deze link.

_____________________________________________________________________

Themadienst 29 augustus 2021: ‘Het feest is nog niet voorbij’

Beste gemeenteleden zondagavond 29 augustus is er een themadienst in de hervormde kerk. De voorganger is Ds Geuze uit Enter en het thema is “Het feest is nog niet voorbij”  Er wordt gepreekt uit Johannes 2 vers 1 tot 11, en het orgel word bespeeld door Bram Jaspers.  Wij hopen dat het thema veel mensen aanspreekt en dat wij jullie allen mogen begroeten. 

De liturgiecommissie. 

Aanmelden kerkdienst

Aanmelden voor de diensten in de GK, via deze link.

U kunt zich via deze link aanmelden voor de diensten in september 2021

______________________________________________________________________________

Zingen tijdens de erediensten

Als kerkenraad zijn we verheugd en God dankbaar dat we door de versoepelingen van de coranaregels weer mogen zingen in de kerk. In lijn met het advies van de overheid en de landelijke kerk (PKN), zullen we met ingang van zondag 27 juni alle liederen in de eredienst weer gaan zingen. We zullen dit nog op een ingetogen wijze doen, dat wil zeggen op een volume als normaal spreken.

______________________________________________________________________________

Aantal gemeenteleden in de dienst

Vanaf zondag 20 juni kunnen 150 gemeenteleden de dienst fysiek bijwonen. U kunt zich aanmelden voor de diensten in juni via deze link.
Mocht dat niet lukken dan kunt u bellen met J. Braakman (06-24164762) of mailen naar aanmelden@hervormddenham.nl

___________________________________________________________

Enquête voor gemeenteleden.

Beste gemeenteleden, Den Ham, 29 april 2021

Mijn naam is Dineke Koppelman, ik ben lid van de Hervormde gemeente en woon aan de Henry Dunant-
straat 10 in Den Ham. In het vorige kerkblad heb ik in een stukje geschreven dat ik sinds september vorig jaar stage loop (bij ds. G. de Goeijen) vanuit mijn deeltijd studie Theologie aan de CHE te Ede. Als een van mijn praktijkopdrachten doe ik een onderzoek, waarbij ik inzicht probeer te krijgen in de behoefte aan pastoraat in de Hervormde Gemeente Den Ham. Hierover probeer ik aanbevelingen te geven. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd.

Voor mijn onderzoek ben ik bij de maandelijkse vergaderingen van de ouderlingen geweest, heb ik heel waardevolle gesprekken gevoerd met een aantal oud-ambtsdragers en ben ik aanwezig geweest bij de informatierondes over de verschillende ambten. Al deze contactmomenten heb ik steeds als zeer zinvol ervaren en hebben mij verschillende inzichten opgeleverd.

Naast deze informatie zou ik ook graag u als gemeenteleden willen bevragen. Pastoraat kan op verschillende manieren worden verzorgd en door verschillende mensen worden gegeven of aangeboden al dan niet op uw verzoek, maar de vraag die ik u graag zou willen stellen, is welke behoefte u daarbij voelt en wat úw gedachten en wensen daarover zijn.

Omdat het me niet lukt om u allemaal persoonlijk te spreken, maar ik wel graag uw antwoorden zou willen ontvangen, heb ik bijgaande enquête gemaakt. U zou mij erg helpen als u de moeite wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen.

De papieren enquête is per adres bij het kerkblad verspreid en kan geheel anoniem worden ingevuld. De enquête kan via deze link digitaal ingevuld worden.

________________________________________________________

Muntverkoop

De muntverkoop wordt weer hervat.
Houd rekening met de 1,5 meter afstand en blijf thuis als u zich niet goed voelt.

______________________________________________________________________


Hulp nodig?

Hulp nodig. Maar waar krijg je die als je het huis niet meer uit kunt, of durft, of als de hulp die je kreeg wegvalt? De website nietalleen.nl brengt hulpvragers en -aanbieders bij elkaar.

In een paar dagen tijd heeft een groot aantal kerken en christelijke hulporganisaties zich aangesloten bij het initiatief dat deze woensdag van start ging. „Wij laten mensen niet alleen!” is hun boodschap in een samenleving waarin weinig meer normaal verloopt nu het coronavirus de overheid tot ingrijpende maatregelen drong.

Versnippering 

„Afgelopen weekend waren er veel berichten over kerken die dicht moesten of de diensten op een andere wijze moesten vormgeven”, zegt Jurjen de Groot, algemeen directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie. „Tegelijk zagen we ook veel mooie initiatieven ontstaan. Er gebeurde veel, maar het was erg versnipperd. Het leek ons goed dat te gaan coördineren.”

Hulpaanbieders kunnen zich nu registreren op de website. „Tal van kerken doen mee. Plaatselijke diaconieën, maar ook Stichting Present, voedselbanken, schuldhulpmaatjes, Stichting HiP, Tot Heil des Volks, Agapè, Tear. Studentenorganisaties melden zich omdat veel jongeren die thuis zitten graag iets voor een ander willen doen. ChristenUnie en SGP ondersteunen het initiatief.”

Door het invullen van een postcode op de website komen hulpvragers snel bij iemand in hun eigen omgeving terecht. Voor mensen zonder internet wordt het telefoonnummer 0800-1322 geopend, dat dagelijks tot 21.00 uur bereikbaar is.

Een belangrijke doelgroep zijn ouderen. „We hebben met minister Grapperhaus overlegd; hij wees op de kwetsbaarheid van deze groep. Veel ouderen doen er verstandig aan binnen te blijven. Maar hun medicijnen moeten wel worden opgehaald bij de apotheek, en hun hond moet worden uitgelaten. Dat kunnen vrijwilligers doen.”

Eenzaam 

Veel ouderen zijn alleen, en bang”, zegt De Groot. „Dan kan het opluchten als er iemand beschikbaar is om een praatje met hen te maken. Mensen die niet bij een kerk horen en erg eenzaam zijn, kunnen we in contact brengen met een predikant die tijd voor hen neemt. Net als in het reguliere pastoraat geldt dat er wel grenzen aan de hulp zijn: we houden ons strikt aan de RIVM-richtlijnen, en bij ernstiger klachten verwijzen we door naar artsen of andere hulpverleners.”

De opbouw van de website is nog maar net begonnen. „De epidemie gaat echter wel even duren. Virologen wijzen erop dat de piek nog moet komen. Tegen die tijd hopen we het hulpaanbod volledig op een rij te hebben.”

Hulpbetoon is een belangrijke taak van de kerk, zegt De Groot. „We zijn geroepen Jezus Christus te volgen, ook in moeilijke tijden. Als christenen kunnen we zo ons licht in de samenleving laten schijnen. Het komt mooi uit dat de website woensdag juist op de nationale dag van gebed wordt gelanceerd. Laten we zichtbaar zijn en onze roeping serieus nemen.”

_____________________________________________________________________

Geloofsleven blijven voeden nu het Kerkelijk leven ‘stil’ ligt.

Ook al ligt het Kerkelijk leven even ‘stil’, we kunnen het geloofsleven van ons zelf en onze kinderen wel blijven voeden in deze tijd. De HGJB biedt hiervoor prachtige mogelijkheden, zeker de moeite waard om met je gezin te bekijken (zie deze link).
Thuis wil je de kinderen ook onderwijs geven. De gemiddelde schooldag start met een bijbelverhaal, maar hoe doe je dat thuis?
De HGJB biedt een uitgewerkt gezinsmomenten rondom het thema ‘gebed’, die bieden een start van de dag aan de hand van de Bijbel (zie deze link).
_____________________________________________________________________

 

Digitaal geven met Givt

Givt: geven aan de collecte met je smartphone. Wil je dit ook? Ga dan naar de uitleg!

_________________________________________________________________________________

Digitaal kerkblad

Met ingang van deze week is er ook een digitale versie van ‘Ons kerkelijk leven’ beschikbaar. In verband met de privacy wetgeving is deze alleen op een afgeschermd deel van de website beschikbaar. Het kerkblad is te downloaden nadat de inloggegevens aan u verstrekt zijn. Het abonnementsgeld voor het kerkblad blijft vooralsnog ongewijzigd. U kunt dus naast de papieren versie gratis van digitale versie gebruik maken. Na een jaar willen we bekijken hoe een en ander zich ontwikkeld. Hebt u geen abonnement op het kerkblad, maar wilt u wel gebruik maken van de digitale versie dan kan dat tegen betaling van € 10,– per jaar (via automatische incasso). U kunt de inloggegevens aanvragen via deze link.

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Jessica Braakman (jessicabraakman@gmail.com / 0624164762) of via
het contactformulier.

Commissie informatie en communicatie

___________________________________________________________________________________________________