Notities

Op deze pagina kunt u de opgestelde notities, horend bij het beleidsplan downloaden.

– Notitie huwelijk en samenwonen 
– Plan van aanpak jeugdwerk
– Profielschets Hervormde gemeente
– Profielschets predikant