Ouderlingen beraad

Het Ouderlingen Beraad van de Hervormde Gemeente Den Ham telt 17 sectie ouderlingen, een secretaris, een ouderling met opdracht secretaris Kerkenraad(scribaat) en een ouderling met opdracht van het voorzitten van de Kerkenraad. Op dit moment is er een externe preses.Daarnaast zijn er 3 jeugdouderlingen. In de 17 secties waarin de verschillende delen van het dorp Den Ham en de verzorgings-en verpleeghuizen zijn ondergebracht verrichten de ouderlingen hun pastorale werkzaamheden. Samen met het pastoraal team zorgt de sectie ouderling ervoor dat gemeenteleden bij hen terecht kunnen met hun vragen,opmerkingen en noden. Dit fijnmazige netwerk zorgt ervoor dat gemeenteleden dicht bij de kerkelijke gemeente kunnen staan. Er zijn afspraken gemaakt hoe vaak en in welke omstandigheden leden van het pastoraal team de gemeenteleden bezoeken bv bij ziekte, een verjaardag, bij geloofsvragen en nog veel meer. Door deze laagdrempelige opzet is het mogelijk vroegtijdig met gemeenteleden mee te leven en hen waar mogelijk te helpen. Om op te sporen in welke sectie u zit gaat u naar contact op deze website.Dan komt u in het menusectie-indeling en vindt u het overzicht van de pastorale teams en hun tel.nrs.Zoals in veel gemeenten bestaan er helaas wel vacatures, waardoor het regulier werk in sommige secties niet kan worden verricht. Woont u toevallig in zo’n vacante sectie dan kunt u altijd contact opnemen met het pastoraleteam(zie adressenlijst) Weet u iemand waarvan u denkt dat die wel geschikt is voor ouderling of pastoraal medewerker of hebt u wellicht zelf de mogelijkheid u hiervoor in te zetten laat het ons dan weten.