Vrije bijdrage

Misschien bent u niet kerkelijk gebonden, maar vindt u het wel belangrijk dat de kerk er is en vindt u het waardevol dat deze karakteristieke kerk midden in ons dorp blijft bestaan.
U kunt dan op bankrekeningnummer NL92RABO0373717865 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Den Ham een bijdrage overmaken o.v.v. uw naam en gift kerk.