Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia dat dienen betekent. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, wordt concreet gestalte gegeven aan de Bijbelse boodschap. Het is Gods bedoeling dat we opkomen voor een rechtvaardige samenleving waarin de wereld en ieder mens tot zijn recht komt.

Diakenen zijn vaak uitvoerend bezig. Een kerntaak is dan ook gemeenteleden stimuleren om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en veraf. Deze nood wordt onder de aandacht gebracht door de invulling van de collecte bestemmingen tijdens de erediensten en de acties die jaarlijks worden gehouden, zoals de Paasgroetenactie en Actie Geef voor Stichting Manna.

Bij (financiële) problemen kan de diaconie (tijdelijk) hulp bieden en indien nodig doorverwijzen naar andere hulpverleners, zoals Stichting Boot, Stichting Manna en Waypoint Twenterand.

Voor praktische hulp heeft de diaconie een diaconale hulpdienst.

De diaconie is door een jeugddiaken ook nauw betrokken bij het jeugdwerk, zoals bij de Stichting Diaconale Projecten Den Ham.

Wanneer u om welke reden dan ook in de problemen komt, wacht dan niet lang met het vragen van hulp en neem contact op met uw sectiediaken.