Jeugdouderlingen

Jeugdwerk is ‘kostbaar’.

“Het verhaal van God verbinden met de leefwereld van jongeren. Dat is de uitdaging.”
Als kerk in Den Ham willen we onze jeugd toerusten om als christen voor God te leven. Dit betekent dat we jongeren in beweging willen zetten om Jezus te (gaan) volgen en dat we hen willen helpen hoe zij dit in hun dagelijkse leven handen en voeten kunnen geven. De gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond.

Daarom willen wij jeugdwerk verzorgen dat aanspreekt bij de jongeren, zodat ze zich thuis voelen. Dit geeft mogelijkheden om de jeugd Gods bagage mee te geven op hun levensweg.

Er zijn twee zaken belangrijk in ons jeugdwerk. We moeten als kerk in het jeugdwerk veel tijd en energie steken.

Allereerst is het belangrijk dat ouders tijd en energie steken in de geloofsopvoeding van hun kind(-eren). Om hen goed voorbereid op weg te laten gaan houden we met hen een Doopkring. Hier reiken we bouwstenen aan met het oog op de christelijke opvoeding en stimuleren we het gesprek over doop en opvoeding tussen de doopouders onderling.

Tijd en energie wordt er iedere week weer vol enthousiasme gegeven door de vele vrijwilligers, clubleiders en mentoren op tal van plaatsen in het jeugdwerk. Zij maken het verschil; zij hebben hart voor kinderen en jongeren in onze gemeente.

De laatste jaren hebben we ook tijd en energie gestoken in de aanschaf van aansprekende methoden. Een methode voor catechese met een duidelijke leerlijn die naar leeftijd is opgebouwd… Follow me, Follow me Next en voor de belijdeniscatechese I Will Follow. Voor de kindernevendienst gebruiken we Vertel het maar. Nu er in de eredienst ook aandacht aan de kinderen wordt besteed hebben ze meer een duidelijke plek in onze gemeente gekregen.

Wat we met onze jeugd doen, moet goed zijn… Dit alles kost tijd en energie… Als dàt er voor zorgt dat onze jeugd in beweging wordt gezet om Jezus te (gaan) volgen, is het al die tijd en energie meer dan waard

Dààrom is het jeugdwerk ‘kostbaar’!

De jeugdouderlingen:
MarieJanne Oldegberts 06- 12635508
Alwin Oudelaar 06-14220476
Jantine Oudelaar