College van Diakenen

Jan Willem Laarman Voorzitter
Moniek van Buren-Bouwhuis Secretaris
Gerrit Binnenmars Jeugd-diaken
Hennie Olsman Penningmeester
Jan Holsappel Algemeen lid
Sinie Jonker-Schonewille Algemeen lid
Andrea Begeman-Vorderman Algemeen lid
Geralda Binnenmars-Smit Algemeen lid
Bertus Koster Financiële administratie

Algemeen contactadres:

Mw. M. van Buren-Bouwhuis
Rutershoek
7683CP Den Ham
06- 12189527
Mailadres: diaconie@hervormddenham.nl