zendingscommissie

De leden van de zendingscommissie proberen gestalte te geven aan de zendingsopdracht van de gehele gemeente. De aandacht en middelen gaan uit naar gemeenteleden die actief zendingswerk uitvoeren en/of dit van plan zijn te gaan doen.

Vier keer per jaar wordt er gecollecteerd voor de zending. Ook zijn er bij de uitgangen van de hervormde kerk offerblokken voor de zending opgesteld. In de “De Rank” zijn boxen geplaatst voor het inzamelen van gebruikte postzegels, ansichtkaarten en lege cartridges. De opbrengst hiervan komt ten goede aan zendingsprojecten.

De zendingscommissie haalt de inspiratie uit de Bijbeltekst: “ Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen te onderhouden al wat ik U geboden heb” (Mattheüs 28:19).

 

Voorzitter Annelies Kuiper
Penningmeester Angela Jaspers
Secretaris Ineke Moddejonge
Algemeen lid Jan Coert Kaptein
Vertegenwoordiger classicale zendingscommissie en inzamelen postzegels
JanBart Rensink
Publiciteit
Diny Bosch
Contactpersoon catechese en regelen projecten zendingszondag
Diny Ruitenberg
namens de diaconie