Bloemencommissie

De bloemencommissie maakt elke week een bloemstuk voor op de bloementafel in de kerk.

In overleg met de wijkouderling, de contactdame van de wijk of de wijkpredikant wordt een gemeentelid uitgekozen die wordt verrast met het bloemstuk. Elke wijk is 2 weken achter elkaar aan de beurt. Zo werken we alle wijken af en beginnen daarna weer van voor af aan. De ouderling van de wijk bepaalt op dat moment waar de bloemen naartoe gaan. Dit bloemstuk wordt na de avonddienst of de volgende dag bezorgd bij één van de gemeenteleden als attentie van de kerk.

Met bijzondere diensten of feestdagen wordt er een liturgisch bloemstuk gemaakt waarin het thema van de feestdag of van de dienst wordt verwerkt.

De contactpersoon van de bloemencommissie is Marja Rensink.

E-mail: mrensink80@hotmail.com

Telefoon: 06-54394899

 Opening Winterwerk

Opening Winterwerk 2016-2017