Evangelisatiecommissie

De grote opdracht

Wie in Christus gelooft heeft de opdracht om van de Heer te getuigen. Jezus zegt voor Zijn hemelvaart: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hun dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.” (Matteus 28:18-20)

De gemeente probeert op verschillende manieren aan deze opdracht gestalte te geven. De (gezamenlijke) evangelisatiecommissie (ev.cie.) heeft als taak de gemeente daarbij te helpen.

Evangelisatiecommissie

Bij de evangelisatie werken de kerken in Den Ham nauw samen. De evangelisatie commissie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente vergadert samen met de evangelisatie commissie van de geref. kerk vrijgemaakt. Dat gaat uitstekend!

De missie van de evangelisatiecommissie is: ..mensen tot Christus te leiden en hen tot volgelingen van Hem te maken (1) en de gemeente toe te rusten, opdat ieder op zijn/haar plaats een getuige van de Heer is (2).

De commissie wil dienstbaar zijn aan mensen die Christus niet kennen in Den Ham en omgeving en daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van persoonlijke contacten. In feite kan iedere christen een schakeltje zijn in het bereiken van mensen met het evangelie.

De visie is, dat persoonlijke contacten het mogelijk maken iemand uit te nodigen voor een laagdrempelige bijeenkomst (bijvoorbeeld een zangdienst, open-lucht-dienst, gospeldienst of vrouwenochtend). Tijdens die bijeenkomsten vindt een eerste kennismaking met het evangelie plaats. Verder wordt dan de mogelijkheid geboden om het evangelie beter te leren kennen, bijvoorbeeld via een Alpha-cursus. Ook na de Alpha is er een vervolg mogelijk (de Emmaüs-cursus). Zo gaan we stap voor stap onderweg met mensen om hen met de Heer en de gemeente in aanraking te brengen.

Verder is er een enquête onder Hammenaren die niet bij een kerk horen. We zoeken het gesprek met hen om te horen welke verwachtingen zij van de kerken hebben. Ook waren de kerken bijvoorbeeld met een kraampje aanwezig bij het ‘historisch schouwspel’ in december. Tevens maakt de commissie een uitnodigend informatieboekje van de gezamenlijke kerken in Den Ham voor de vakantiegasten.

Voor vragen, inlichtingen enz. over het werk van de evangelisatiecommissie kunt u contact opnemen met Bram Beuker, Blesdijk 47, tel. 0546-672166, b.beuker@hetnet.nl

Er is een nieuwe site: www.ecdenham.nl Neemt u eens een kijkje!

 

De-Groene-Jager-1-2014-4-e1410979020256