Zendingsproject familie Vogelaar

De zendingscommissie heeft als één van de projecten gekozen voor de uitzending van Ds. Laurens Jan en Lourina Vogelaar naar Sulawesi in Indonesië.
*Dit project is een initiatief van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Informatiefolders hierover zijn in de banken gelegd.
Ds. Vogelaar en zijn vrouw wilden zich graag inzetten voor de wereldwijde kerk.
Zij weten zich geroepen om naar Sulawesi te gaan om daar de Protestantse kerk te dienen. Deze kerk is een minderheid te midden van een moslim-meerderheid. Laurens Jan zal als predikant de kerk gaan toerusten in de verschillende facetten van het gemeentezijn, zoals:
• Het ondersteunen van de synode
• ontwikkelen van een trainingsprogramma voor gemeenteleden
• voorgaan in de gemeenten
• coachen van predikanten en
• trainen van ouderlingen en diakenen

Samen met hun nog jonge kinderen, zijn ze vorige maand vertrokken.
*Onze dominee de Goeijen is in diezelfde omgeving werkzaam geweest.
De zendingscommissie wil de uitzending van de familie Vogelaar graag ook met een collecte ondersteunen en deze collecte van harte bij u aanbevelen.
*Om met de woorden van ds. Vogelaar tijdens zijn afscheidsdienst in Den Haag af te sluiten:
Jullie enthousiasme om onze uitzending te ondersteunen doet ons goed..
Wij voelen ons gezegend door de vele goede woorden, van God en van zoveel lieve mensen.

Via deze link kunt u de nieuwsbrief van de familie Vogelaar raadplegen.