Actie kerkbalans

Onze gemeente doet mee met de jaarlijkse geldwervingsactie “Kerkbalans”. Het is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente. Tijdens deze actie worden alle belijdende leden, doop- en geboorteleden vanaf 21 jaar benaderd voor een financiële bijdrage.

Door uw financiële bijdrage kunnen de taken worden uitgevoerd. Uw lidmaatschap maakt u ook medeverantwoordelijk, verwacht wordt dat u – naar draagkracht – uw aandeel in de kosten op u neemt.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr.: NL08 RABO 03248 05284 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv.gemeente Den Ham, o.v.v. uw naam en kerkbalans.