ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente te Den Ham

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft aan deze instelling, dit van de belastingdienst mag aftrekken voor het berekenen van de inkomstenbelasting..

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk en ook voor de Protestantse Kerk op plaatselijk niveau, zoals de gemeenten en de diaconieën. De Hervormde Gemeente Den Ham is als kerkelijke gemeente binnen de PKN geregistreerd als ANBI.

Voor verantwoording van de giften die u hebt gedaan aan de kerkelijke gemeente (actie kerkbalans, collecte-munten, solidariteitsfonds, enz.) kunt u gebruik maken van de gegevens via deze link.

Voor de giften die door u zijn gedaan voor diaconale doeleinden is een andere pagina met benodigde informatie aangemaakt. De gegevens via deze link.