Liturgiecommissie

De liturgiecommissie valt onder de Taakgroep Gemeente Opbouw (TGO). Wij buigen ons over de liturgie. De samenstelling en opbouw van een dienst. Zo zijn de volgende punten de afgelopen tijd gepasseerd:

  • Het invoeren van het Nieuwe Liedboek (voor huis en gezin)
  • Het aansteken van kaarsen tijdens Eeuwigheidszondag
  • Het wel/niet zingen van de Openbare Geloofsbelijdenis
  • Combobegeleiding in de eredienst

Wij spreken over deze onderwerpen en doen een aanbeveling aan de kerkenraad. Deze wordt door hen weer meegenomen in de besluitvorming.

De liturgiecommissie organiseert ook de zogenaamde bijzondere diensten. Dit zijn de jeugd- gezins- en evangelisatiediensten. In samenwerking met de desbetreffende predikant wordt een dienst voorbereidt die past bij de doelgroep. De liturgiecommissie zorgt voor een passende muzikale begeleiding bij de dienst. Dit kunnen bandjes, (gospel)koren of combo’s zijn. Waar mogelijk worden gemeenteleden betrokken in de dienst.

De liturgiecommissie bestaat momenteel uit de volgende personen:

Arjan Timmerman Voorzitter
Mariska Holsappel Notulist
Gert de Goeijen Kerkenraad – Predikant
Alwin Oudelaar
Henk Dubbink Organist
Joanne van Dongen
Gea Samsen
Gerjan Schutmaat
Marja Laarman
Mannes Mannessen

Wij staan als liturgiecommissie open voor suggesties en ontvangen graag feedback op de door ons georganiseerde diensten. Zo kunnen wij daar bij een volgende dienst rekening mee houden.