Jeugdactiviteiten

Kinderoppasdienst & zondagsschool

Leeftijd: Tot en met groep 2

Voor de eredienst op de zondagmorgen kunnen ouders hun jonge kinderen tot ongeveer 6 jaar brengen bij de kinderoppasdienst in De Rank. Aan de oudste kinderen van groep 1 en 2 wordt een Bijbelverhaal verteld door één van de leidsters.

Ouders halen hun kind/kinderen na de dienst weer op uit De Rank.

Organisatie: Bestuur ZON (Zondagsschool, oppasdienst en nevendiensten) houdt zich bezig met de organisatie

Contactgegevens voor meer informatie: Jantine Oudelaar
06-19078146

Kerk-op-Schoot

Leeftijd: 0-4 jaar

Vier keer in het jaar wordt er een ‘Kerk op Schoot’ dienst georganiseerd op een zondagmiddag. Deze diensten zijn speciaal voor de jongste kinderen. Met een beeldend Bijbelverhaal, muziek en gezelligheid maken de kinderen spelenderwijs kennis met het evangelie. Deze diensten worden aangekondigd in onze kerkbladen maar zijn ook op de website van de 3 kerken van Den Ham te vinden. Deze diensten zijn speciaal voor de kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar bedoeld en hun (groot-)ouders.

Organisatie: commissie samengesteld uit de drie kerken van Den Ham

Contactgegevens voor meer informatie: Alwin Oudelaar
06-14220476

Kindernevendienst

Leeftijd: – iedere week voor de groepen 3 tot en met 5 van de basisschool
– iedere twee weken voor de groepen 6 tot en met 8
van de basisschool

Tijdens de verkondiging in de ochtenddienst mogen de kinderen naar de kindernevendienst. De verhalen die hier verteld worden, zijn meestal dezelfde die de gemeente ook uitgelegd krijgt. Naast het verhaal wordt er ook een verwerking van het verhaal gemaakt, zodat ieder kind op zijn of haar niveau mag leren over onze God.

De kinderen van de groepen 3,4 en 5 mogen wekelijks naar de kindernevendienst. Voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 wordt één keer in de 14 dagen een kindernevendienst georganiseerd.

Organisatie: Bestuur ZON (Zondagsschool, oppasdienst en nevendiensten)

Contactgegevens voor meer informatie: Jantine Oudelaar
06-19078146

Hoj & Woj

Leeftijd: Kinderen uit de groepen 1 tot en met 5 van de basisschool

De commissie is een enthousiaste groep mensen die kinderen op een ontspannen manier betrekken bij de kerk. Deze middagen vinden 5 keer per jaar plaats. Er worden spel- en knutselmiddagen en verschillende activiteiten georganiseerd. De middagen zijn afwisselend voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 van de basisschool.

Organisatie: Het samenwerkingsverband tussen Hervormd Open
Jeugdwerk en Werkgroep Open Jeugdwerk vanuit de
Gereformeerde Kerk

Contactgegevens voor meer informatie: Email:jeugdouderlingen@hervormddenham.nl

VakantieBijbelClub

Leeftijd: basisschoolleerlingen

Tijdens de voorjaarsvakantie wordt er op enkele dagen de VakantieBijbelclub georganiseerd. De VakantieBijbelClub is er voor de leerlingen van de basisschool. Tijdens deze dagen is er op twee ochtenden een programma vol met Bijbelverhalen, muziek, theater en knutselwerkjes. Op de vrijdagavond is er een sluitingsavond waarvoor de ouders en andere belangstellenden ook uitgenodigd worden.

Organisatie: bestuur van de VakantieBijbelClub is een samenwerking
tussen de drie kerken in Den Ham.

Contactgegevens voor meer informatie: Email:jeugdouderlingen@hervormddenham.nl

Club

Leeftijd: kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool

Tijdens de wintermaanden wordt er op de vrijdagavond club gegeven. Op een informele en gezellige manier zijn de kinderen bezig met het geloof. Een avond bestaat altijd uit een Bijbelverhaal en een informeel gedeelte. Het informele gedeelte kan worden ingevuld door een creatieve bezigheid of een spel. Jaarlijks worden er voor alle clubleden een aantal grotere activiteiten georganiseerd.

Organisatie: samenwerking van Gereformeerde Kerk en Hervormde
Gemeente

Contactgegevens voor meer informatie: stuurgroep: Erik Reuvers
erikreuvers@hotmail.com

Zomerkamp en Zomerkamp +

Leeftijd: Zomerkamp; 9 tot en met 12 jaar, Zomerkamp+ ; 13 tot en met 16 jaar

Deze kampen worden in de zomermaanden georganiseerd. Beide kampen gaan een week op vakantie/ Op een ongedwongen manier en in een gezellige sfeer wordt met elkaar het evangelie verder ontdekt en kan men samen met de leiding spreken over het geloof en actuele onderwerpen.

Organisatie: samenwerking van Gereformeerde Kerk en Hervormde
Gemeente

Contactgegevens voor meer informatie: Email:jeugdouderlingen@hervormddenham.nl

Follow Me en Follow Me Next

Ldeeftijd: jongeren van 12 t/m 16 jaar volgen Follow Me
jongeren van 16 t/m 18 jaar volgen Follow Me Next

Tijdens de wintermaanden wordt er Bijbelonderwijs gegeven in verschillende leeftijdsgroepen. Na een algemene inleiding gaat de groep uiteen in kleine groepen die onder leiding van een mentor doorpraten over het onderwerp van de avond. Bouwen aan een eigen relatie met Jezus Christus krijgt alle aandacht tijdens deze gesprekken.

Organisatie: Hervormde gemeente

Contactgegevens: Henk Grondman
Email:catechisatie@hervormddenham.nl

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechese is er opgericht om jongeren voor te bereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Gesprekken over wat het geloofsleven voor jou betekent en wat je daardoor kunt betekenen voor de mensen om je heen komen aan de orde.

Organisatie: predikanten

Contactgegevens voor meer informatie:

Email: dsdegoeijen@hervormddenham.nl
Email: dsdegraaf@hervormddenham.nl

Groeigroep 3.0

Leeftijd: 16+

Iedere twee weken is er tijdens het winterseizoen een bijeenkomst voor jongeren van 16 jaar en ouder. De thema’s worden door de jongeren zelf gekozen. Elk thema wordt geïntroduceerd door een deelnemer of een gastspreker, waarna de jongeren en leiding met elkaar hierover in gesprek gaan.

Organisatie: gezamenlijk vanuit de drie Hammer kerken

Contactgegevens voor meer informatie: Hetty Petter
Tel. 06-51035339

Diaconaal project

Leeftijd: 16 – 25 jaar

Elke twee jaar mogen jongeren, tussen de 16 en 25 jaar, onder begeleiding van mentoren zich inzetten in het buitenland. Zo wordt er daadwerkelijk gebouwd aan een tehuis of school en voor de kinderen daar een kidsclub georganiseerd, Tijdens een kidsclubs vertellen de jongeren Bijbelverhalen en maken zij samen mooie knutselwerkjes met de kinderen. De jongeren bouwen tijdens deze periode aan zichzelf, zowel in geestelijk opzicht als in relaties. In het seizoen, voorafgaand aan de reis naar het buitenland vinden er allerlei acties plaats om geld in te zamelen voor het project. 

Organisatie: gezamenlijk vanuit de drie Hammer kerken

Contactgegevens voor meer informatie:
Pieter Jan Lok
Email: info@diaconaleprojectendenham.nl
Website: http://www.diaconaleprojectendenham.nl

Torch

Leeftijd: 12 – 16 jaar

In het basement van De Rank is er één keer in de twee weken op vrijdagavond de mogelijkheid voor jongeren om elkaar te ontmoeten, samen, samen te chillen, tv te kijken, spelletjes te spelen of elkaar ui te dagen voor een partijtje tafelvoetbal of darten.

Organisatie: Hervormde gemeente

Contactgegevens voor meer informatie: Reinder Rozenberg
Tel 06 39711660

De Spoorzoekers

Leeftijd: 16+

Elke 14 dagen is er een bijeenkomst op de donderdagavond. Deze avonden zijn speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking in de leeftijd vanaf 16 jaar. Tijdens deze avonden wordt, door middel van verhalen, muziek en spel, het evangelie uitgedragen en wordt de band met elkaar verstevigd.

Organisatie: gezamenlijk vanuit de drie Hammer kerken

Contactgegevens voor meer informatie: Email:jeugdouderlingen@hervormddenham.nl

De Thuisdienst

Leeftijd: alle leeftijden

Ongeveer 1 keer in de 3 weken is er een thuisdienst. Deze diensten worden doorgaans in De Rank gehouden en richten zich met name op jeugd, jong volwassenen en gezinnen. Tijdens deze diensten komen we samen om te lezen en te leren uit de Bijbel, om God te aanbidden en God te loven door muziek en zang.

Daarnaast staat ontmoeting met gelovigen centraal

Organisatie: gezamenlijk vanuit de drie Hammer kerken

Contactgegevens voor meer informatie:
Gijsbert Meuleman Tel 06-43171277
Bram Beuker Tel. 06-54308344