College kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters

Dhr. H. Ardesch Voorzitter
Mw. H. Mollenhorst Secretaresse
Vacant Penningmeester
Dhr. H.J.G. Lindenhovius Algemeen lid
Dhr. J.H. Endeman Algemeen lid
Dhr. R. Lergner Algemeen lid
Dhr. A. Grondman Algemeen lid
Mw. A. Heuver-Veurink Algemeen lid

Algemeen contactadres:
Mw. H. Mollenhorst
Meersendijk 4
0546- 671576
Mailadres: kerkrentmeesters@hervormddenham.nl

Contactadres Administratie kerkelijke bijdragen
Mw. H. Timmerman
Mailadres: bijdragenadm@hervormddenham.nl

Ondersteunende functies

Dhr. H. Kottier Administrateur
Mw. B.G. Rouw- Post
De Mute 5
0546- 672039
Ledenadministratie