College kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters

Dhr. H. Ardesch Voorzitter
Mw. J.Z. Wermink-Vorderman Waarnemend secretaresse
Dhr. H.J.G. Lindenhovius Algemeen lid
Dhr. M. Steen 2e voorzitter en administratie kerkelijke bijdragen
Dhr. J.H. Endeman Penningmeester

Algemeen contactadres:
Mw. H. Mollenhorst
Meersendijk 4
0546- 671576
Mailadres: kerkrentmeesters@hervormddenham.nl

Contactadres Administratie kerkelijke bijdragen
Dhr. M. Steen
Wigboldinck 27
0546-671370
Mailadres: bijdragenadm@hervormddenham.nl

Ondersteunende functies

Mw. H. Mollenhorst Ambtelijk secretaresse
Dhr. H. Kottier Administrateur
Mw. B.G. Rouw- Post
De Mute 5
0546- 672039
Ledenadministratie