Actie Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

De actie Kerkbalans heeft het mooie bedrag van € 242.000,– opgebracht.
Fijn dat er een wat stijgende lijn in de bijdragen zit. Alle gevers en geefsters hartelijk dank daarvoor. Dank aan iedereen die er voor gezorgd heeft dat de enveloppen op tal van adressen werden bezorgd en weer zijn opgehaald. Iedereen bedankt die heeft meegeholpen de actie Kerkbalans voor te bereiden en niet te vergeten het nawerk dat het dan nog weer kost. Verwerking in de bijdragenadministratie, inventariseren van opmerkingen, het opnieuw benaderen van gemeenteleden die het toezeggingsformulier (nog) niet hebben ingeleverd, enz. De actie Kerkbalans is een hele klus, waar veel tijd en energie in moet worden gestoken. We prijzen ons gelukkig dat er steeds weer voldoende vrijwilligers zijn, die hun steentje willen bijdragen aan het werk in Gods wijngaard.

Behalve dat de toezeggingen wel een enigszins stijgende lijn laten zien, hebben we ook de nodige zorgen.
Kunnen we de twee predikantsplaatsen voor de toekomst behouden? Kunnen we een beroep blijven doen op de bijstand in het pastoraat? Kunnen we daarnaast iemand aantrekken voor het jongerenwerk?
Als we dat allemaal op een rij zetten vraagt dat veel geld. In de folder “Geef voor je kerk” is een bedrag genoemd van ruim € 300.000 als we het bovenstaande willen behouden en/of uitbreiden!

Onze andere bronnen van inkomsten zijn de collectes en giften. We hopen dat de opbrengsten hieruit, evenals de toezegging actie kerkbalans, ook een stijgende lijn zullen laten zien. En wie weet kunt u uw vrijwillige bijdrage aan het eind van het jaar nog wat verhogen. Wilt u dat in overweging nemen?

Tot slot vragen we uw aandacht voor de nieuwe mogelijkheid collecte-bijdragen te voldoen via de app GIVT ( digitaal betalen ). Dit kan zowel thuis als tijdens de dienst in de kerk.
Maakt u gebruik van kerk-tv dan is GIVT zeker de moeite waard om te gebruiken.

Uw kerkrentmeesters

___________________________________________________
Actie Kerkbalans 2019
Zoals wij u al eerder hebben gemeld in het kerkblad van 23 november zijn de voorbereidingen voor de actie kerkbalans 2019 in volle gang. Begin januari valt er voor al onze leden de folder met de nodige informatie en het verzoek om een toezegging te doen op de mat. Bij deze doen wij u de eerder in het kerkblad verstrekte informatie nogmaals toekomen.
In de Kerkbalansfolder staat veel informatie en die hoeven we hier niet te schrijven
Liever doen we hier als college van kerkrentmeesters de oproep om te overwegen meer te geven dan voorgaande jaren.
De reden van dit verzoek is dat we aan toezeggingen graag een totaalsom willen realiseren die past bij onze begroting, bij wat we nodig hebben. Dat is circa € 300.000,= en dat is € 65.000,= meer dan voorgaand jaar.
Om een beeld te geven van hoe de toegezegde bedragen in onze gemeente zijn verdeeld hebben we bijgaande tabel samengesteld. U weet ongetwijfeld in welke categorie uw toezegging valt. In de op één na laatste kolom ziet u een richtbedrag per categorie en we vragen u uw toezegging zo mogelijk daarop af te stemmen.
Voor de duidelijkheid vermelden we dat we blij zijn met iedere bijdrage en dat we degenen die niet kunnen betalen evengoed waarderen als lid van onze gemeente.

Uw kerkrentmeesters.