Actie Kerkbalans 2021

Actie Kerkbalans 2021 met als thema:  Geef vandaag voor de kerk van morgen.

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2021 zijn alweer in volle gang.

Het gaat dan om het maken van een folder, loperslijsten van de hele gemeente, het benaderen van de lopers (en dat zijn er rond de 70), enz. Voordat we bij u aan deur komen is door een aantal gemeenteleden al een heleboel werk verzet. En dan komt de spannendste tijd in januari. De antwoordenveloppen openen en het tellen van de toezeggingen. Wat is onze gemeente de kerk waard, halen we het streefbedrag?

Naast de verkondiging van Gods Woord in de kerk en via kerk-tv en kerkradio, op clubs, in gespreksgroepen, tijdens huisbezoek, enz. moeten we er met elkaar ook voor zorgen dat het werk uitgevoerd kan worden.

Ondanks de gevolgen van de covid-19 pandemie kan veel kerkenwerk, zij het soms op een andere manier, toch doorgang vinden. In het kerkblad van 4 december treft u de begroting 2021 aan. Hier kunt u zien wat er nodig is voor het totale kerkenwerk.

Als belijdend lid of dooplid van onze Hervormde gemeente vragen we ook dit jaar weer uw bijdrage, want bij een lidmaatschap hoort ook de financiële verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gemeente. Wilt u uw bijdrage ook dit jaar kritisch bekijken en afwegen wat u voor de kerk kunt missen. Van het bedrag dat u toezegt gaat ongeveer € 35,– op aan vaste kosten, zoals afdracht aan de landelijke kerk, administratie- en bankkosten e.d. Als richtlijn geven wij u en jou in overweging om minimaal 2% van het netto-inkomen bij te dragen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Mogen we ook in 2021 weer op uw bijdrage rekenen?

Uw Kerkrentmeesters