Actie Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019
Zoals wij u al eerder hebben gemeld in het kerkblad van 23 november zijn de voorbereidingen voor de actie kerkbalans 2019 in volle gang. Begin januari valt er voor al onze leden de folder met de nodige informatie en het verzoek om een toezegging te doen op de mat. Bij deze doen wij u de eerder in het kerkblad verstrekte informatie nogmaals toekomen.
In de Kerkbalansfolder staat veel informatie en die hoeven we hier niet te schrijven
Liever doen we hier als college van kerkrentmeesters de oproep om te overwegen meer te geven dan voorgaande jaren.
De reden van dit verzoek is dat we aan toezeggingen graag een totaalsom willen realiseren die past bij onze begroting, bij wat we nodig hebben. Dat is circa € 300.000,= en dat is € 65.000,= meer dan voorgaand jaar.
Om een beeld te geven van hoe de toegezegde bedragen in onze gemeente zijn verdeeld hebben we bijgaande tabel samengesteld. U weet ongetwijfeld in welke categorie uw toezegging valt. In de op één na laatste kolom ziet u een richtbedrag per categorie en we vragen u uw toezegging zo mogelijk daarop af te stemmen.
Voor de duidelijkheid vermelden we dat we blij zijn met iedere bijdrage en dat we degenen die niet kunnen betalen evengoed waarderen als lid van onze gemeente.

Uw kerkrentmeesters.