Algemene voorwaarden & Privacyreglement KerkTV

Datum: 20 juli 2018

Termen
Aanbieder: De diaconie van de hervormde gemeente Den Ham
Gebruiker: Een ieder die een abonnement afsluit bij aanbieder voor KerkTV
KerkTV: een livestream op internet waarmee met beeld en geluid een kerkdienst gevolgd kan worden

Aangeboden dienst
De aanbieder biedt mensen de mogelijkheid om kerkdiensten die worden gehouden (mede) onder verantwoordelijkheid van de hervormde gemeente Den Ham via KerkTV volgen. Dit kan zowel live, als op een later moment.
Het later (tot 1 jaar na uitzending) terugkijken van kerkdiensten kan na een (door aanbieder te bepalen) periode alleen wanneer hiervoor een abonnement is afgesloten.

Storingen
De aanbieder poogt om uitzendingen zo goed mogelijk uit te zenden. Er is echter geen garantie dat dit altijd lukt, en in dergelijke gevallen is geen restitutie van abonnementsgeld mogelijk.

Andere partijen
Voor haar dienstverlening is aanbieder mede afhankelijk van andere partijen, elk met hun eigen algemene voorwaarden en privacyreglement.
1. Voor het bekijken van de kerkdienst is dit Kerkdienst Gemist BV, kantoorhoudend Adriaen de Vrieslaan 10, 7425 NR Deventer. Bij deze partij moet een account worden aangemaakt.
2. Voor het innen van abonnementsgeld wordt gebruikt gemaakt van de diensten van ChargeBee en Mollie B.V., kantoorhoudende aan de Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam.
De aanbieder kan besluiten om gebruik te gaan maken van andere partijen, dit zal (voor zover mogelijk) voor de opzegtermijn worden aangekondigd.

Betalingen
De gebruiker geeft middels een machtiging de aanbieder expliciet toestemming om periodiek abonnementsgeld te incasseren.
Indien de gebruiker een ontoereikend saldo op zijn rekening heeft, of bewust een stornering indient, behoudt de aanbieder het recht om toegang tot de aangeboden dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Duur van de overeenkomst
Een abonnement komt tot stand wanneer de incassomachtiging is afgegeven en is voor onbepaalde duur. Zowel aanbieder als gebruiker hebben het recht om het abonnement op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken, danwel tot het volgende incassomoment, afhankelijk van welke verder in de toekomst ligt.

Privacy
De aanbieder gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens (naam en e-mail adres) uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.
De aanbieder stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derde partijen anders dan bij “Andere partijen” genoemd.