Catechisatie

Geloven leer je van en met elkaar

 

De Bijbel spreekt in Psalm 78 over het ‘ inprenten’ en ‘inhameren’ van de Bijbel en dat de leerlingen moeten leren van de grote daden van God.

‘ Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan’ (Psalm 78: 3-4 (NBG))

 

Elk winterseizoen is er catechisatie oftewel onderwijs vanuit de kerk aan jongeren. Het doel van catechisatie is dat jij je met leeftijdsgenoten verdieping zoekt zodat jij je persoonlijk geloof en geloofsleven kunt ontwikkelen. De werkvorm waar mee gewerkt wordt heet Follow Me en is van de HGJB. Het catechese uur kent een gezamenlijk inleidend gedeelte aan het begin van de avond om het thema van de avond uiteen te zetten en de meeste informatie over te dragen. Hierna wordt er in kleine groepen met elk een mentor het thema verdiept en verder toegespitst op je eigen leven.

Follow Me

Wanneer je behoort tot de leeftijdsgroep 12 – 16 jaar dan maken we gebruik van de methode Follow Me. Hierbij staat het vormen van een persoonlijke identiteit centraal.

 

Follow Me Next

Ben je 16 jaar of ouder dan volg je samen met ons de methode Follow Me Next. Hierbij staat de verdieping van jouw geloof centraal. Je wordt aangemoedigd om je kennis te vergroten.

 

I will Follow

Mogelijk komt er een moment in je leven dat je gaat
verlangen om in het openbaar te zeggen dat je de drie-enige
God, Vader, Zoon en Heilige Geest wilt volgen al de dagen van je leven en jouw leven aan Hem wilt wijden. Op de belijdeniscatechese spreken we hierover met elkaar. Aan het einde van deze catechese is het mogelijk om belijdenis te doen. Maar dat is een beslissing van je hart en geen verplichting. Een winter bezinning zal altijd heilzaam zijn.