Kindernevendienst

Voor de groepen 3, 4, 5 & 6 is er elke week kindernevendienst, behalve als er speciale diensten voor de jeugd zijn. Voor de groepen 7 & 8 is dit één keer in de 14 dagen. Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal is er altijd kindernevendienst voor alle groepen. Net voor de laatste tafel komen de kinderen terug om zo de viering mee te maken. Tijdens andere nevendiensten gaan de kinderen tezamen met de leidinggevenden naar “De Rank en komen de kinderen vlak voor het einde van de eredienst terug in de kerk om samen met hun ouders de zegen te ontvangen. De nevendiensten zijn in “De Rank” en worden tijdens de ochtenddiensten gehouden.