TGJ

De TGJ staat voor “Taakgroep jeugd&jongerenwerk” en bestaat uit een voorzitter, penningmeester, alle jeugdouderlingen, de jeugddiaken en overige leden die veel contacten hebben met de diverse jeugdwerkonderdelen, zoals de Kinderoppas, Zondagsschool, Kindernevendienst, Clubs, Torch, Follow-me, Spirit, enz. Samen vormen deze mensen een bestuur voor het gehele jeugdwerk binnen onze kerk. Er wordt eens per maand vergaderd. Daarbij wordt de ingekomen post behandeld en worden de diverse activiteiten binnen en buiten de kerk besproken. Ook biedt de TGJ ondersteuning waar nodig en proberen we de kerkenraad van adviezen en voorstellen te voorzien om ons jeugdwerk te verbeteren. Ook de financiële kant van het jeugdwerk is een deel van ons werk.

Wanneer je vragen hebt over het jeugdwerk, suggesties om bepaalde dingen anders te doen of voor nieuwe vormen van jeugdwerk, spreek ons dan gerust aan. Je kunt ook je ideeën op papier zetten en aan ons mailen. Denk alsjeblieft niet dat je te jong of te oud bent om mee te denken, want jeugdwerk gaat ons allemaal aan! Eén van de grootste zorgen van de TGJ op dit moment is het vinden van leidinggevenden. Denkt u of denk jij als je dit leest, dat is misschien wel iets voor mij, mail gerust voor informatie naar:

tgj@hervormddenham.nl