Nieuws

Gemeentezondag ‘Leve de vrijheid’ – Zondag 30 april 2017

Zoals in eerdere kerkbladen al vermeld stonden, organiseren we dit jaar weer een ‘gemeentezondag’. De gemeentezondag zal plaatsvinden op zondag 30 april 2017, na de dienst van Sluiting Winterwerk. We hebben dit jaar gekozen voor het thema ‘Leve de vrijheid’.

Het is de bedoeling om na afloop van de kerkdienst met elkaar naar “De Rank” te gaan voor een kop koffie, thee of limonade met iets lekkers. Ondertussen krijgen we de mogelijkheid om verschillende onderdelen vanuit de gemeente te bekijken. Na de koffie gaan we in groepjes uiteen om vervolgens bij de brunch weer samen te komen. Voor de jongere kinderen is er de mogelijkheid om lekker te spelen en ook aan de oudere jeugd is gedacht.

Voor de organisatie van de gemeentezondag ‘Leve de Vrijheid’ zijn vanuit de TGJ/TGO Rudi Smit, Janneke Koppelman, Yvonne Wermink en Jessica Braakman aangewezen als aanspreekpunt.

Voor deze gemeentezondag zijn we nog op zoek naar mensen die iets lekkers willen bakken, denk hierbij aan cake, appeltaart of iets anders wat overheerlijk is. Tevens zijn we op zoek naar mensen die voor ons een pan soep willen maken en/of een salade!

Voor inlichtingen en om mee te helpen bij het organiseren/ bereiden van gerechten voor de brunch kunt u contact opnemen met:

We vragen om brede hulp vanuit de gemeente om de gemeentezondag ‘Leve de vrijheid’ tot een bijzondere ontmoeting te maken.

Rudi Smit
Janneke Koppelman
Yvonne Wermink
Jessica Braakman  
__________________________________________________________________________________________

 

Paasgroetenactie 2017

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op belijdeniszondag 2 april 2017 is er na de dienst gelegenheid om in de Rank kaarten met een paasgroet te schrijven.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Uw diakenen