Sectie 10: Bisschopsweg, Ekkelweg, Kruimersweg, Linderdam Noord en Zuid, Marleseweg, Schapendijk, Zomerweg, Hellendoorn en Nijverdal

Sectie 10 (Wijk 1): Bisschopsweg, Ekkelweg, Kruimersweg, Linderdam Noord en Zuid, Marleseweg, Schapendijk, Zomerweg, Hellendoorn: Ketelaarweg, Middenweg, Hellendoorn/Nijverdal.

Ouderling Past. Bezoekmedewerker Diaken Coördinator
Dhr. A. Timmerman en
Mw. G. Timmerman-Schaap
Mw. I. Moddejonge M. Voort Mw. J. Laarman-Geerlings
  Linderdam Noord 8 Linderdam 5 Zomerweg 56
Tel. 698184 Tel. 671691 Tel. 671783 Tel. 06-10153267
  Mw. J. Laarman-Geerlings    
  Zomerweg 56    
  Tel. 671422    
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mw. R. Schoemaker- Kuiper Zomerweg 13 673044
Mw. B.J. Bosch- Mollenhorst Kruimersweg 13 672333
Mw. D. Reimink- Gerrits Schapendijk 8 672665
Mw. W. Heuver- Helwich Zomerweg 12 672801