Sectie 11: Hallerhoek, Meersendijk, Rohorst, Slenke, Hellendoorn.

Sectie 11 (Wijk 1): Hallerhoek, Meersendijk Rohorst, Slenke, Hellendoorn: Hammerweg, Hancateweg- Oost, Hillegersweg, Noordelijke Kanaaldijk, Lohuisweg, Meerseweg, Reefhuisweg, Stobbelaarweg, Voorslagenweg.

Ouderling Past. Bezoekmedewerker Diaken Coördinator
Dhr. H. Bosch (waarneming)  Jan Binnenmars Dhr. M. Voort Mw. G. Scholten- Nevenzel
Kruimersweg 13 Slenke 5a Linderdam Noord 5 Voorslagenweg 3
Tel. 672333 Tel. 673201 Tel. 671783 Tel. 671415
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mw. D. Marsman- Wichers Slenke 10 673171
Mw. W. Grondman- Stokvis Stobbelaarweg 7 672380
Mw. H. Mollenhorst- Maneschijn Meersendijk 4a 672239
Mw. E. Fokkert- Stobbelaar Heemsteres 671203