Sectie 13: Broekmaten, Kosterskamp en Enschede

Sectie 13 (Wijk 2): Broekmaten, Kosterskamp en Enschede

Ouderling Past. Bezoekmedewerker Diaken Coördinator
Dhr. G. Jurgens Dhr. G. van der Voet Mw. D. Ruitenberg- Kamphuis Mw. J. Brakert
Wittenbrink 13 Meersendijk 6 Kosterskamp 9
Tel. 644381 Tel. 06 13067733 Tel. 672524 Tel. 06-13699948
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mevr. G. Venebrugge Ommerweg 63 06-22594251
Mw. A. Dubbink Broekmaten 9 06-21315113
Mw. K. Jurgens Wittenbrink 13 06-30745167