Sectie 13: Broekmaten, Kosterskamp en Enschede

Sectie 13 (Wijk 2): Broekmaten, Kosterskamp en Enschede

Ouderling Past. Bezoekmedewerker Diaken Coördinator
Dhr. J. Smit (waarneming) Mw. A.M. Smit- ten Seldam Mw. D. Ruitenberg- Kamphuis Mw. H.C. Marsman- de Groot
Broekmaten 11 Broekmaten 11 Meersendijk 6 Kosterskamp 58
Tel. 795004 Tel. 795004 Tel. 672524 Tel. 671955
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mevr. J. Mollenhorst Broekmaten 40 06-81187109
Mw. J. Ruiter Hagelstege 30 672236