Sectie 13: Broekmaten, Kosterskamp en Enschede

Sectie 13 (Wijk 2): Broekmaten, Kosterskamp en Enschede

Ouderling Past. Bezoekmedewerker Diaken Coördinator
Dhr. H. Venebrugge Mw. A.M. Smit- ten Seldam Mw. M. ter Welle- Bloemendal Mw. H.C. Marsman- de Groot
Ommerweg 63 Broekmaten 11 Bakkersweg 12a Kosterskamp 58
Tel. 06- 51417797 Tel. 795004 Tel. 06- 57841740 Tel. 671955
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mw. J.H. Meijer- van Haarst Kosterskamp 60 673166