Sectie 16: Bejaardencentrum ‘Het Liefferdinck’, Verzorgingstehuis ‘Heemsteresch’ en aanleunwoningen (Kosterspad)

Sectie 16 (Wijk 1): Verzorgingstehuis ‘Heemsteresch en aanleunwoningen (Kosterspad)
Sectie 16 (Wijk 2): Bejaardencentrum ‘Het Liefferdinck’

Ouderling Diaken Coördinator
Mw. L.Z. Lindenhovius- Meilink Mw. D. Ruitenberg Mw. R. Flierman
Lambertinck 5 Meersendijk 6 Magelerweg 9
Tel. 672738 Tel. 672524 Tel. 672971
Dhr. M. Voort
Linderdam Noord 5
tel. 671783
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mw. H. Gerrits-Liezen Daarleseweg 29 671525
Mw. M. Timmerman- Laarman Heemsteres 25 672682
Mw. A. de Groot- Korf Wigboldonck 65 672673
Mw. Z. Hemmink Ommerweg 26 672843