Sectie 16: Bejaardencentrum ‘Het Liefferdinck’, Verzorgingstehuis ‘Heemsteresch’ en aanleunwoningen (Kosterspad)

Sectie 16 (Wijk 1): Verzorgingstehuis ‘Heemsteresch en aanleunwoningen (Kosterspad)
Sectie 16 (Wijk 2): Bejaardencentrum ‘Het Liefferdinck’

Ouderling Diaken Coördinator
Mw. L.Z. Lindenhovius- Meilink Mw. G. Roelofs- Stegeman Mw. H. Gerrits- Liezen
Lambertinck 5 Heemsteres 13 Daarleseweg 29
Tel. 672738 Tel. 673457 Tel. 671525
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mw. H. Post- Apeldoorn Esweg 39 672129
Mw. G. Hekman- Valk Bossinkkamp 12a 672290
Mw. M. Timmerman- Laarman Heemsteres 25 672682
Mw. H.C. Marsman- de Groot Kosterskamp 58 671955
Mw. A. de Groot- Korf Wigboldonck 65 672673