Sectie 3: Heemsteres, H. Dunantstraat, Kempersgoren, De Maten, De Tye, Kerkpad en Wierden

Sectie 3 (Wijk 1): Heemsteres
Sectie 3 (Wijk 2): H. Dunantstraat, Kempersgoren, De Maten, De Tye, Kerkpad en Wierden

Ouderling Past. Bezoekmedewerker Diaken Coördinator
Mw. J. Valk- Voortman Mw. G. Palland- Keijzer Geralda Binnenmars Mw. B. Holsappel- Horsman
Kosterskamp 56 Molenstraat 1a Beerzerhaar 38 Heemsteres 23
Tel. 671812 Tel. 671885 Tel. 06-34304337 Tel. 672332
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mw. H. Podde- Voortman Heemsteres 11 671799
Mw. E. Miskotte- Naber Heemsteres 38 672398
Mw. G. Stokvis- Markerink Heemsteres 24 671974
Mw. Y. Wermink- Vorderman Gesincklaer 7 673623
Mw. B. Veerbeek – Voorhorst H. Dunantstraat 1 671730