Sectie 5: Bussinck, Derckinck, Gesincklaer, De Hanen, Nienenhoek, Vosseboerweg, Wigboldinck en overige plaatsen/ bewoners Bussinckhof

Sectie 5 (wijk 2): Bussink, Derckinck, Gesincklear, De Hanen, Nienenhoek, Vosseboerweg 9b- 13 en 6b- 12, Wigboldinck en overige plaatsen/ bewoners Bussinckhof.

Ouderling Past. Bezoekmedewerker Diaken Coördinator
Dhr. H. Bosch Fam. A. Miskotte H. Jaspers Mw. A. Ardesch- Nijenhuis
Kruimersweg 13 Hammerflier 8 Magelerweg 55 Wigboldinck 40
Tel. 672333 Tel. 06-30963318 Tel. 06-13257072 Tel. 673480
  Mw. H. Ligtenberg- Koes    
  Geerdijk 15    
  Tel. 672549    
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mw. G. Roelofs- Valk Wigboldinck 52 672683
Mw. G. Elferink- Steen Bossinkkamp 1 672243
Mw. D. Veldink- Veldman Bossinkkamp 3 672203
Mw. B. Nijland- Apeldoorn Gesincklaer 8 673596