Sectie 5: Bussinck, Derckinck, Gesincklaer, De Hanen, Nienenhoek, Vosseboerweg, Wigboldinck en overige plaatsen/ bewoners Bussinckhof

Sectie 5 (wijk 2): Bussink, Derckinck, Gesincklear, De Hanen, Nienenhoek, Vosseboerweg 9b- 13 en 6b- 12, Wigboldinck en overige plaatsen/ bewoners Bussinckhof.

Ouderling Past. Bezoekmedewerker Diaken Coördinator
Dhr. H. Bosch Mw. G. ter Bekke-Valk G. Binnenmars Mw. A. Ardesch- Nijenhuis
Kruimersweg 13 Wigboldinck 58 Geerdijk 15B Wigboldinck 40
Tel. 672333 Tel. 673562 Tel. 06-13224510 Tel. 673480
Mw. H. Ligtenberg- Koes
Geerdijk 15
Tel. 672549
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mw. G. Roelofs- Valk Wigboldinck 52 672683
Mw. G. Elferink- Steen Bossinkkamp 1 672243
Mw. D. Veldink- Veldman Bossinkkamp 3 672203
Mw. B. Nijland- Apeldoorn Gesincklaer 8 673596