Sectie 6: Bakkersweg, Beerzerhaar, Geerdijk, Vroomshoop en Hardenberg

Sectie 6 (Wijk 2): Bakkersweg, Beerzerhaar, Geerdijk, Hammerflier, Nieuwe Hammerweg, Oudejaarsweg, Vroomshoop: 2e en 4e Blokweg, De Bunte, Prins Clausstraat, Kolenmieten, de Elzen, Leeuwerikhof, Noorderweg, Pres. Kennedystraat, Prinsenkamp, Orgelstraat, Beerzerweg, Hardenberg/Vroomshoop.

Ouderling Past. Bezoekmedewerker Diaken Coördinator
Ds. G. de Goeijen (Waarneming) Dhr. H.W. ter Brake Dhr. J. Bosch Mw. G. Bloemendal- Jaspers
Brinkstraat 4 Ommerweg 55 Hammerflier Roggestraat 53
Tel. 671918 Tel. 672408 Tel. 671412 Tel. 674008
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mw. R. Binnenmars- Pasman Geerdijk 15b 673608
Mw. E. Mensink- Wetering Geerdijk 1b 672666
Mw. H.D. Dogger- Berkhof Hammerflier 1a 672153