Sectie 6: Bakkersweg, Beerzerhaar, Geerdijk, Vroomshoop en Hardenberg

Sectie 6 (Wijk 2): Bakkersweg, Beerzerhaar, Geerdijk, Hammerflier, Nieuwe Hammerweg, Oudejaarsweg, Vroomshoop: 2e en 4e Blokweg, De Bunte, Prins Clausstraat, Kolenmieten, de Elzen, Leeuwerikhof, Noorderweg, Pres. Kennedystraat, Prinsenkamp, Orgelstraat, Beerzerweg, Hardenberg/Vroomshoop.

Ouderling Past. Bezoekmedewerker Diaken Coördinator
Dhr. J. Ruiterkamp (Waarneming) Dhr. H.W. ter Brake Dhr. J. Bosch Mw. G. Bloemendal- Jaspers
Bossinkkamp 18a Ommerweg 55 Hammerflier Roggestraat 53
Tel. 671482 Tel. 672408 Tel. 671412 Tel. 674008
  Mevr. R. ten Brinke    
  Nienenhoek 15    
  Tel. 671412    
  Mevr. G. Smelt    
  Lambertinck 16    
  Tel. 672796    
Sectiemedewerkster Adres Tel.
Mw. R. Binnenmars- Pasman Geerdijk 15b 673608
Mw. E. Mensink- Wetering Geerdijk 1b 672666
Mw. H.D. Dogger- Berkhof Hammerflier 1a 672153